Pusat Teknologi Elektronika mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi elektronika.

 

Fungsi :

  1. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi elektronika;
  2. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi instrumentasi;
  3. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi telekomunikasi;
  4. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi elektronika;
  5. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Elektronika.

http://pte.bppt.go.id/